Aktualności

Data: 
2016-03-30

Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z Komisją Ekspertów ds. Osób Starszych zaprasza przedstawicieli organizacji społecznych, nieformalnych grup, pracodawców i samorządów terytorialnych oraz innych instytucji realizujących programy na rzecz osób starszych do udziału w drugiej edycji konkursu „Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”.

Data: 
2015-03-16

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w  dniu 16 kwietnia 2015 roku, odbyło się uroczyste spotkanie, na którym prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich wręczyła dyplomu 24  instytucjom i organizacjom wyróżnionym w I edycji projektu wpisaniem do "Złotej Księgi Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych". Spotkanie było również okazją do wymiany doświadczeń, zawarcia nowych kontaktów. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za aktywny udział.

Data: 
2015-04-21

W roku 2014 wraz z Komisją Ekspertów ds. Osób Starszych zainicjowałam tworzenie zbioru dobrych praktyk, czyli wartych upowszechnienia wartościowych inicjatyw podejmowanych na rzecz osób starszych i z osobami starszymi. Szczególnie zależało nam na dostrzeżeniu i rozpropagowaniu działań, które służą budowaniu społeczeństwa zintegrowanego, przyjaznego wszystkim grupom wiekowym.

Data: 
2015-04-30

Akademia Wolontariatu Seniora  w Łodzi

Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomost” oraz Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystyczenej „Centerko”, Łódź - Za prowadzenie działań o charakterze integracyjnym, których celem była aktywizacja osób starszych poprzez wolontariat, promowanie współpracy międzypokoleniowej i inicjowanie podejmowania działań przez seniorów na rzecz społeczności lokalnej oraz prowadzenie działalności edukacyjnej dla seniorów.

Data: 
2015-04-14
„Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych” to inicjatywa Rzecznika Praw Obywatelskich i Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych, której celem  jest promowanie wartych upowszechnienia, wartościowych inicjatyw podejmowanych na rzecz osób starszych i z osobami starszymi, dostrzeżenie i rozpropagowanie działań, które służą budowaniu społeczeństwa spójnego, przyjaznego wszystkim grupom wieku. 
W „Złotej Księdze Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych” znalazły się 24 projekty w kategoriach:
 
Laureaci
Wykonawcy

Urząd Miasta Lublin

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Wypożyczalnia Dla Dorosłych i Młodzieży Nr 14 w Warszawie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie

Dom Pomocy Społecznej  w Krakowie

Stowarzyszenie Akademia Plus 50 Białystok

Urząd m.st. Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Dom Dziennego Pobytu Nr 5 „Nasz Dom” w Kędzierzynie-Koźlu

Gmina Miasta Gdynia; Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni; Gmina Miasta Gdynia – Centrum Aktywności Seniora (CAS).

Urząd Miejski w Gogolinie

Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego, Wrocław

Województwo Małopolskie oraz Gmina Miejska Kraków. Ze strony Województwa inicjatywę realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ze strony Gminy Miejskiej Kraków - Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa

Fundacja Dom Pokoju, Wrocław

Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju „PIONIER” Olsztyn

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasze Prostki”

Towarzystwo Polsko-Niemieckie i Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Centrum Inicjatyw Senioralnych,  Poznań

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. Prof. Andrzeja TymowskiegoDział Wsparcia Społecznego

Województwo Małopolskie oraz Gmina Miejska Kraków. Ze strony Województwa inicjatywę realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ze strony Gminy Miejskiej Kraków - Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa 

Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego we Wrocławiu

Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomost” w Łodzi

Stowarzyszenie Przyjaciół „Mam Sąsiada” z Piotrkowa Trybunalskiego

Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka, Wrocław

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Słowa kluczowe

aktywizacja seniorów

aktywność społeczna osób starszych

aktywność społeczna seniorów

bezpieczeństwo osób starszych

Białystok

biblioteka publiczna

blog

Centrum Inicjatyw Senioralnych

Centrum Seniora

czas wolny

dom pomocy społecznej

Gdynia

Gogolin

integracja międzypokoleniowa

integracja wewnątrzpokoleniowa

Kędzierzyn- Koźle

kompleksowa działalność

Koperta na Jesień Życia

Kraków

Lublin

miejsca przyjazne seniorom

miejsce przyjazne seniorom

Nowy Sącz

Olsztyn

Ośrodek Pomocy Społecznej

partycypacja

Piotrków Trybunalski

Poznań

Prostki

przestrzeń przyjazna seniorom

Rada Seniorów

Śrem

Szkoła @ktywnego Seniora

Tczew

twórczość literacka

uczenie się przez całe życie

usługi opiekuńcze

UTW

Warszawa

Warszawa-Wola

wolontariat

Wrocław

współpraca międzynarodowa

Łódź

Dziedziny działania

Integracja pokoleń w edukacji, kulturze, aktywności politycznej l działaniach woluntarystycznych przeciwdziałanie samowykluczeniu i izolacji starszych pokoleń

Tworzenie przyjaznej ludziom starszym przestrzeni publicznej (komunikacji i miejsc użyteczności publicznej)

Uczenie się przez całe życie

Utrzymywanie zasobów kapitału ludzkiego i wydłużanie aktywności zawodowej (współpraca z pracodawcami w realizacji strategii zarządzania wiekiem i strategii "równowaga praca-życie")

Wewnątrzpokoleniowa aktywność osób starszych

Wspieranie usług umożliwiających zaspokajanie potrzeb osób wymagających opieki w ich mieszkaniach

Wykorzystanie technologii informacyjnych do integracji społecznej (platformy komunikacyjne i edukacyjne) i do usprawniania usług społecznych (opieka medyczna na odległość, aplikacje telefoniczne, itp.)

Wzmacnianie kondycji zdrowotnej, sprawności i aktywności ruchowej i turystycznej starszych pokoleń