Blog „SENIOR MÓVIN’”, Kraków

Data: 
2015-03-25
Wykonawca: 

Dom Pomocy Społecznej  w Krakowie

Dziedzina działań: 

Założeniem projektu było zapobieganie izolacji osób starszych, integracja wielopokoleniowa, wzmocnienie poczucia własnej wartość u osób starszych poprzez dzielenie się własnymi doświadczeniami, pasjami, mądrością życiową, umożliwienie oswojenia się i nauki nowych technologii (opanowanie podstawowej wiedzy na temat komputera i innych dobrodziejstw techniki), przełamanie lęku przed rzeczami i zjawiskami nowymi i nieznanymi. Istotne było też budowanie relacji z innymi poprzez: utrzymywanie kontaktów z rodzinami i znajomymi za pośrednictwem internetu, a także poszerzanie kręgu znajomych wśród ludzi w różnym wieku.

Geneza przedsięwzięcia: 

W czerwcu 2013 r. odbył się Mangov Jam - krakowska edycja międzynarodowego projektu Global Service Jam.
Każde z tych  wydarzeń  ma formę warsztatów, na których projektowana jest nowa lub już istniejąca usługa. Odbywający się w 2013 r. warsztat odnosił się do sektora publicznego. Dzięki otrzymanemu zaproszeniu, pracownicy Domu Pomocy Społecznej mieli okazję uczestniczyć w tych spotkaniach. Ich głównym zadaniem było przedstawienie różnego rodzaju problemów z jakimi, ich zdaniem, boryka się instytucja w której pracują.
Dom Pomocy Społecznej, który reprezentujemy jest placówką przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku. Dlatego tak ważne jest dla nas dołożenie wszelkich starań, aby zapewnić ludziom starszym mieszkającym u nas poczucie bezpieczeństwa i zadowolenie w każdej dziedzinie życia. Wśród wielu zgłaszanych kwestii, pojawiły się też ze strony pracowników sygnały dotyczące izolacji osób starszych mieszkających w domach pomocy społecznej: zarówno samoizolacji polegającej na wycofywaniu się z życia, jak i izolacji przez otoczenie.
Uczestnicy warsztatów pod okiem mentorów podjęli próbę znalezienia rozwiązań dla zgłoszonych problemów.
Wśród wielu propozycji, narodził się, pomysł prowadzenia bloga przez seniorów mieszkających w Domu Pomocy Społecznej.

Opis przedsięwzięcia: 

W obecnych czasach internet jest wszechobecny, a korzystanie z niego jest czymś naturalnym. Dlatego też mając na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu, w tym wykluczeniu cyfrowemu naszych mieszkańców, staramy się umożliwić im i nauczyć ich korzystania z dobrodziejstw współczesnych technologii. Jedną z form tego rodzaju aktywizacji jest prowadzenie przez seniorów bloga. To właśnie blog daje możliwości dzielenia się swoimi myślami i odczuciami z innymi. Ideą przewodnią bloga jest zachęcenie jak największego grona mieszkańców Domu Pomocy Społecznej do podzielenia się z innymi swoimi pasjami, zainteresowaniami, pomysłami, talentami itp. Wśród seniorów korzystających z opieki instytucjonalnej, znajdują się też tacy, którzy bezustannie mają ochotę „rewolucjonizować światopoglądy i robić prywatne przewroty”. Seniorzy mieszkający w domach pomocy społecznej są ludźmi z dużym bagażem doświadczeń (dobrych i złych). Każdy z nich ma w sobie potencjał godny odkrycia i ukazania. Często ludziom starszym brakuje pewności siebie, wiary we własne siły i możliwości. Tworzenie bloga jest wspaniałym narzędziem by pokazać seniorom, że są ludzie (pomijając personel), którzy interesują się tym co mają do przekazania i pokazania. Drobne rzeczy jak umiejętność doboru garderoby, czy czytanie książek mogą stać się powodem do dumy i docenienia samego siebie.

Praktyka wyróżniona wpisem do Złotek Księgi za: 

Projekt „Senior Móvin” został wyróżniony wpisaniem do Złotej Księgi Dobrych Praktyk, za innowacyjny sposób zapewnia osobom starszym możliwość dzielenia się swoimi pasjami, ucząc ich jednocześnie korzystania z nowych technologii informacyjnych. Prowadzenie bloga przez mieszkańców domu pomocy społecznej jest dobrym przykładem innej formy spędzania wolnego czasu, który dodatkowo integruje jego mieszkańców i ich rodziny.

Dane kontaktowe z wykonawcą: 

Dom Pomocy Społecznej  w Krakowie
31 – 222 Kraków
ul. Kluzeka 6

tel. 12 415-25-92, fax: 12 4447062,
NIP: 945-14-32-864

www.dpskluzeka.plKraków
e-mail: dpskluzeka@dpskluzeka.pl

Kategoria Dobrej Praktyki: 
Słowa kluczowe: 
Kraków
dom pomocy społecznej
blog
czas wolny
Miejscowość: 
Kraków