Czym jest Złota Księga?

Data: 
2015-04-14
„Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych” to inicjatywa Rzecznika Praw Obywatelskich i Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych, której celem  jest promowanie wartych upowszechnienia, wartościowych inicjatyw podejmowanych na rzecz osób starszych i z osobami starszymi, dostrzeżenie i rozpropagowanie działań, które służą budowaniu społeczeństwa spójnego, przyjaznego wszystkim grupom wieku. 
W „Złotej Księdze Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych” znalazły się 24 projekty w kategoriach:
 
 • seniorzy dla siebie i innych,
 • metody oddziaływania,
 • kompleksowa działalność instytucji,
 • projekty na rzecz seniorów,
 • miejsca przyjazne seniorom.
 
 • oraz w następujących dziedzinach: 
 • uczenie się przez całe życie, 
 • wewnątrzpokoleniowa aktywność osób starszych, 
 • integracja pokoleń w edukacji, kulturze, 
 • aktywności politycznej,
 • działaniach wolontarystycznych,
 • przeciwdziałanie samo wykluczeniu i izolacji starszych pokoleń, 
 • tworzenie przyjaznej ludziom starszym przestrzeni publicznej, 
 • wspieranie usług umożliwiających zaspokajanie potrzeb osób starszych wymagających opieki w ich mieszkaniach, 
 • wykorzystania technologii informatycznych.
 
Przedstawicielom instytucji i organizacji wyróżnionych projektów wręczone zostaną okolicznościowe dyplomy na spotkaniu z prof. Ireną Lipowicz, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, które odbędzie się 16 kwietnia 2015 r. o godzinie 12.00, w siedzibie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie przy ul. Długiej 23/25.