Godzinka w dobrym towarzystwie, Warszawa

Data: 
2015-03-11
Wykonawca: 

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Wypożyczalnia Dla Dorosłych i Młodzieży Nr 14 w Warszawie

Dziedzina działań: 

Ideą projektu było łączenie pokoleń w realizacji działań i tworzenie lokalnych wspólnot, aktywizacja społeczności lokalnej oraz integracja międzypokoleniowa mająca na celu wykorzystanie potencjału i doświadczeń osób starszych. Działania projektowe umożliwiły osobom starszym rozwijanie talentów, dzielenie się swoimi umiejętnościami a także aktywne spędzanie czasu wolnego.

Geneza przedsięwzięcia: 

Klub „Godzinka w dobrym towarzystwie” działa od 18 listopada 2008 roku. Powstał z inicjatywy bibliotekarzy, którzy obserwując i rozmawiając z czytelnikami dostrzegli potrzebę stworzenia miejsca, w którym senior jest jednocześnie współtwórcą jak i uczestnikiem. Biblioteka to miejsce gdzie ludzie spędzają dużo czasu, dzielą się swoimi problemami, radościami, chętnie rozmawiają o książkach i sprawach codziennych. Poszukują informacji na temat możliwości spędzenia wolnego czasu. Niejednokrotnie są to osoby samotne, ale tryskające humorem, towarzyskie poszukujące „bratniej duszy”.

Opis przedsięwzięcia: 

„Godzinka w dobrym towarzystwie” to cykliczne spotkania klubowe kreowane przez uczestników. Spotkania dzielą się na autorskie, podczas których czytelnicy prezentują własny dorobek artystyczny oraz tzw. gościnne - z ludźmi kultury. Organizowane są również wystawy fotografii amatorskiej uczestników, prowadzone są dyskusje tematyczne, prelekcje, prezentacje multimedialne, prezentacje literatury. Spotkania Klubu Czytelniczego trwają od pięciu lat. Tematyka spotkań proponowana jest przez samych uczestników, sami też prowadzą te spotkania. W projekcie uczestniczą seniorzy, którzy dzielą się sowimi pasjami i talentami, rozwijają je i czerpią inspiracje ze spotkań.

Praktyka wyróżniona wpisem do Złotek Księgi za: 

Inicjatywa „Godzinka w dobrym towarzystwie” została wpisana do Złotej Księgi Dobrych Praktyk ze względu na skuteczne poszerzenie działań biblioteki: miejsca znanego, przyjaznego, oswojonego przez seniorów. Spotkania Klubowe poświęcone kulturze zostały rozbudowane w projekt wieloelementowy, który można dowolnie modyfikować w zależności od potrzeb i możliwości grupy.

Dane kontaktowe z wykonawcą: 

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 14 ul. Młynarska 35a tel. 22 632 09 86 e-mail: w14@bpwola.waw.pl

Kategoria Dobrej Praktyki: 
Słowa kluczowe: 
Warszawa-Wola
biblioteka publiczna
miejsca przyjazne seniorom
czas wolny
Miejscowość: 
Warszawa