Miejsce Przyjazne Seniorom w Lublinie

Data: 
2015-03-11
Wykonawca: 

Urząd Miasta Lublin

Dziedzina działań: 

łączenie pokoleń w realizacji działań i tworzenie lokalnych wspólnot; aktywizacja społeczności lokalnej; integracja międzypokoleniowa mająca na celu wykorzystanie potencjału i doświadczeń osób starszych.

Geneza przedsięwzięcia: 

Konkurs „Miejsce Przyjazne Seniorom” to cykliczna inicjatywa Społecznej Rady Seniorów przy współpracy z Prezydentem Miasta Lublin, zainaugurowana w 2012 r., w związku z obchodami Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Ideą przewodnią jest wyróżnienie miejsc na terenie Lublina: kawiarni, sklepów, aptek, instytucji: kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, użyteczności publicznej i innych, odpowiadających na potrzeby starszych mieszkańców, poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług, zniżek i rabatów specjalnie skierowanych do tej grupy społecznej. Dotychczas odbyły się 2 edycje Konkursu, których efektem było przyznanie 62 certyfikatów. Termin składania wniosków do trzeciej edycji upłynął 15 września 2014

Opis przedsięwzięcia: 

Celem Konkursu jest wyróżnienie miejsc w Lublinie, które ze względu na oferowane usługi, stosowane zniżki oraz dostępność architektoniczną wychodzą naprzeciw oczekiwaniom starszych mieszkańców miasta. Konkurs skierowany jest do podmiotów, instytucji i organizacji otwartych na potrzeby lubelskich seniorów. Wyróżnione miejsca otrzymują certyfikaty, są oznaczone specjalnym znakiem graficznym, którym mogą się posługiwać przez okres 1 roku.

Praktyka wyróżniona wpisem do Złotek Księgi za: 

Lubelska inicjatywa „Miejsce Przyjazne Seniorom” została wyróżniona wpisem do Złotej Księgi Dobrych Praktyk ze względu na udaną współpracę organizatorów z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi seniorów; za promocję inicjatywy w mediach i przestrzeni publicznej, a przede wszystkim za umiejętność pozyskania partnerów sektora rynkowego do zaproponowania seniorom szerokiego wachlarza usług. Akcja organizowana przez Urząd Miasta może być uznana również za instrument kształtowania świadomości osób odpowiedzialnych za zarządzanie miejską przestrzenią publiczną.

Dane kontaktowe z wykonawcą: 

Urząd Miasta Lublin plac Króla Wł. Łokietka 1 20-109 Lublin

Kategoria Dobrej Praktyki: 
Słowa kluczowe: 
Lublin
miejsca przyjazne seniorom
czas wolny
Miejscowość: 
Lublin