Miejsce Przyjazne Seniorom we Wrocławiu

Data: 
2015-03-26
Wykonawca: 

Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego we Wrocławiu

Dziedzina działań: 

Projekt zakłada wewnątrzpokoleniową aktywność osób starszych, sprzyja uczeniu się przez całe życie i integracji pokoleń w edukacji, kulturze, aktywności politycznej i działaniach woluntarystycznych. Przeciwdziała samowykluczeniu i izolacji starszych pokoleń, tworząc przyjazną ludziom starszym przestrzeń publiczną. Inicjatywa promowania określonych miejsc przyczynia się do wzmacniania kondycji zdrowotnej, sprawności i aktywności ruchowej i/lub turystycznej starszych pokoleń.

Geneza przedsięwzięcia: 

Program ,,Miejsca Przyjazne Seniorom” został zainicjowany w styczniu 2009 r. przez Wrocławskie Centrum Seniora. Program ten powstał by, z jednej strony zachęcić osoby starsze do aktywnego spędzania wolnego czasu poza domem, a z drugiej strony by zachęcić właścicieli przyjaznych seniorom przestrzeni, do jeszcze większej dbałości o najstarszych mieszkańców miasta Wrocław.
Dziś seniorzy pragną nadal być aktywnymi członkami społeczeństwa i dążą do samorealizacji. Sporą grupę seniorów stanowią jednak nadal osoby, które spędzają większą część wolnego czasu w domu. To im należy udzielić niezbędnych wskazówek odnośnie tego gdzie udać się na spacer, wystawę lub napić się kawy. W przestrzeni miejskiej istnieje wiele instytucji, firm, organizacji, które starają się zapewnić ofertę dla osób po 60. roku życia Jednak nie każde z tych miejsc jest do tego przygotowane.

Opis przedsięwzięcia: 

Miejsca Przyjazne Seniorom to program Wrocławskiego Centrum Seniora, którego istotą jest honorowanie miejsc szczególnie przyjaznych osobom starszym. Mowa o takich miejscach, które wolne są od barier komunikacyjnych, architektonicznych oraz mają specjalną ofertę dla osób po 60. roku życia.
Wrocławskie Centrum Seniora poprzez program Miejsca Przyjazne Seniorom wyróżnia te przestrzenie, w których seniorzy mogą czuć się swobodnie i które są przystosowane do ich potrzeb. Miejsca te mogą być zgłoszone zarówno przez samych właścicieli jak i przez grupę minimum piętnastu osób .
Miejsca, uznane za spełniające warunki są wyróżniane  specjalnym certyfikatem oraz odznaczeniem CIRS - Wrocławskie Centrum Seniora.
Do tej pory certyfikat Miejsca Przyjaznego Seniorom otrzymały już 62. instytucje, w tym: domy pomocy społecznej, placówki oświatowe, biblioteki, firmy oferujące produkty i usługi dla seniorów.
Program ma charakter ciągły. Przez cały czas trwania projektu podejmowane są działania związane z poszukiwaniem miejsc, które mogą uzyskać certyfikat, rozpatrywaniem zgłoszonych wniosków i uroczystym wręczeniem wyróżnień.

Praktyka wyróżniona wpisem do Złotek Księgi za: 

Projekt „Miejsce Przyjazne Seniorom” został wyróżniony wpisem do Złotej Księgi Dobrych Praktyk za skuteczne promowanie idei tworzenia w przestrzeni publicznej miejsc przyjaznych ludziom starszym. W szczególności za spełnienie następujących kryteriów:

  • projekt daje się replikować i adaptować do specyfiki i skali różnych miejscowości;
  • przedsięwzięcie jest trwałe, mimo zmieniającego się zestawu instytucji i firm uzyskujących certyfikat;
  • zapewniona jest jawność działania przez umożliwienie beneficjentom zgłaszania kandydatur oraz udziału w komisji wyłaniającej firmy i instytucje nagradzane certyfikatem.
Dodatkowe informacje: 
Dane kontaktowe z wykonawcą: 

Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego- Dział Wrocławskie Centrum Seniora
pl. Dominikański 6
50- 159 Wrocław
tel. 71 772 49 13
wcs.mjamroz@gmail.com

Kategoria Dobrej Praktyki: 
Słowa kluczowe: 
Wrocław
miejsca przyjazne seniorom
czas wolny
Miejscowość: 
Wrocław