Publikacja "Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych"

Data: 
2015-04-21

W roku 2014 wraz z Komisją Ekspertów ds. Osób Starszych zainicjowałam tworzenie zbioru dobrych praktyk, czyli wartych upowszechnienia wartościowych inicjatyw podejmowanych na rzecz osób starszych i z osobami starszymi. Szczególnie zależało nam na dostrzeżeniu i rozpropagowaniu działań, które służą budowaniu społeczeństwa zintegrowanego, przyjaznego wszystkim grupom wiekowym.

Zaproszenie do tworzenia „Złotej Księgi” kierowaliśmy do organizacji społecznych, pracodawców, instytucji publicznych (w tym szczególnie do samorządu terytorialnego) i różnych grup nieformalnych. Czyli wszystkich podmiotów podejmujących inicjatywy służące aktywizacji i integracji osób starszych, tworzące sprzyjającą im przestrzeń publiczną, wzmacniające kondycję zdrowotną i aktywność ruchową, jak również zapobiegające marginalizacji czy wykluczeniu.

Plon konkursu był nad wyraz obfity, wpłynęło ponad sto ciekawych inicjatyw. Komisja konkursowa po szczegółowych analizach wybrała 24 najbardziej wartościowe projekty. Z nich właśnie została stworzona „Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”. To jej pierwsza edycja, ale Księga będzie uzupełniana o kolejne działania wyłaniane w corocznych konkursach.