Sztuka zmienia i łączy pokolenia, Wrocław

Data: 
2015-03-26
Wykonawca: 

Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka, Wrocław

Dziedzina działań: 

Projekt zakłada międzypokoleniową aktywność osób starszych, studentów i rodzin wielopokoleniowych. Tworzenie płaszczyzny porozumienia międzygeneracyjnego, umożliwienie zróżnicowanym grupom wiekowym samorealizacji oraz rozwijanie umiejętności.

Geneza przedsięwzięcia: 

Program „Sztuka zmienia i łączy pokolenia” został zainicjowany w listopadzie 2012 r. przez Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka. Program zakłada tworzenie warunków sprzyjających aktywizacji i samorozwoju seniorów w gronie osób zróżnicowanych wiekowo., Do projektu zaproszono trzy grupy: seniorów z Domów Pomocy Społecznej, studentów oraz rodziny wielopokoleniowe.

Opis przedsięwzięcia: 

„Sztuka zmienia i łączy pokolenia” to projekt polegający na organizacji warsztatów teatralnych i filmowych dla rodzin wielopokoleniowych, osób dorosłych, studentów i seniorów z wrocławskich Domów Pomocy Społecznej. Umożliwił osobom starszym więcej możliwości spędzania wolnego czasu, a także wzmocnił ich aktywność i zaangażowanie w aktywne życie społeczne. Uczestnictwo w projekcie wpłynęło na kształtowanie świadomości i nowej kultury relacji międzypokoleniowych, dostrzeżenie podobieństw i różnic oraz korzyści płynących ze współpracy międzypokoleniowej. Umożliwił ponadto poszerzenie form wsparcia dla rodzin wielopokoleniowych.

Praktyka wyróżniona wpisem do Złotek Księgi za: 

Projekt „Sztuka zmienia i łączy pokolenia” został wpisany do Złotej Księgi Dobrych Praktyk za udane zaangażowanie we wspólne przedsięwzięcie zarówno  nieznających się osób, należących do różnych pokoleń, jak i całych rodzin wielopokoleniowych. Twórcy inicjatywy aktywizując osoby starsze zdobyli też doświadczenie w zachęcaniu mieszkańców DPS do nie rutynowych działań, organizując w interesujący sposób ich czas wolny.

Dodatkowe informacje: 

Strona internetowa przedsięwzięcia:
www.szilp.wctd.wroclaw.pl

Dane kontaktowe z wykonawcą: 

Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka
ul. Kuźnicza 29a
50- 138 Wrocław
tel. 71 772 49 13
www.wctd.wroclaw.pl

Kategoria Dobrej Praktyki: 
Słowa kluczowe: 
Wrocław
integracja międzypokoleniowa
czas wolny
Miejscowość: 
Wrocław