Wręczenie dyplomów - I edycja projektu.

Data: 
2015-03-16

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w  dniu 16 kwietnia 2015 roku, odbyło się uroczyste spotkanie, na którym prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich wręczyła dyplomu 24  instytucjom i organizacjom wyróżnionym w I edycji projektu wpisaniem do "Złotej Księgi Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych". Spotkanie było również okazją do wymiany doświadczeń, zawarcia nowych kontaktów. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za aktywny udział.

Galeria: 

uczestnicy spotkaniauczestnicy z prof. Ireną Lipowicz, Rzecznikiem Praw Obywatelskichuczestnicy z prof. Ireną Lipowicz, Rzecznikiem Praw Obywatelskichna zdjęciu Beata Tokarz-Kamińska z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”na zdjęciu wszyscy laureaci I edycji “Złotej Księgi Dobrych Praktyk” z prof. Ireną Lipowicz, Rzecznikiem Praw Obywatelskich po rozdaniu dyplomówna zdjęciu głos w dyskusji zabiera jedna z uczestniczek spotkaniana zdjęciu prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich podpisuje publikację dla jednego z uczestników spotkania